نظرسنجی یونیکس

یونیکسی عزیز،
برگزاری یک مدرسه، بدون دونستن نظر شما، مثل زنبور بودن بدون عسله. ممنون می‌شیم نظرتون رو درباره‌ی یونیکس و کلاس‌های مذکور بفرمایید.

نظرسنجی کلاس‌ها