بورسیه و شرایط استفاده بورسیه؛

این بورسیه، با ظرفیت اولیه‌ی ۱۰ نفر گذاشته شده و یه تخفیف ۱۰۰٪ ای داره. شرایط استفاده از بورسیه صرفا و تنها صداقت شماست. اگر صادق باشید، از موقعیت استفاده کردید و اگر با ما صادق نباشید، جای کسی که واقعا به این کمک هزینه نیاز داشته رو گرفتید. انتخاب با شماست: