درس 1 از 8
درحال پیشرفت

جلسه اول

ورود به جلسه:

برای ورود به جلسه کافیست روی دکمه‌ی زیر به اسم “ورود به جلسه” بزنید و مستقیما به گوگل‌میت وصلتون می‌کنه.
 در صورتی که در وصل شدن به گوگل‌میت مشکل داشتید، از کد زیر دکمه استفاده کنید و درنهایت اگر باز هم مشکل رفع نشد، از پشتیبان کلاس خود، کمک بگیرید: