تو ایده داری، ما گروه اجرایی، تو ایده می‌دی، ما اجرا می‌کنیم.

داستان چیه؟​

تیم رانرز از ایده‌های جدید استقبال می‌کنه، ایده‌ها مثل ستاره‌های دنباله‌داری می‌مونن که توی ذهن هرکسی ممکنه جرقه بزنن. توام حتما ایده‌هایی داری و گاهی این ستاره دنباله‌دارها توی ذهنت ظاهر می‌شه. اینجا اونجاییه که می‌تونی فرود بیاریشون تا ما روش کار کنیم و از دلش، یه کار اجرایی بکشیم بیرون.

ستاره‌های دنباله‌دارمون رو چیکار کنیم؟​

ایده‌هاتون رو می‌تونید بیارید و توی این باکس زیر با هر فرمتی که دلتون می‌خواد بندازید. ما بررسی می‌کنیم و اگر پذیرفته شد، باهاتون ارتباط می‌گیریم.